Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie genotypov pohánky pomocou génovo špecifických markerov
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Dana Urminská, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biochémie a biotechnológie - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Mgr. Želmíra Balážová, PhD.
Abstrakt: Cieľom dipl.práce budú DNA analýzy genotypov pohánky pomocou génovo špecifických molekulárnych markerov, identifikácia a určenie príbuzenských vzťahov medzi genotypmi. Odporučenie vhodných molekulárnych markerov do procesu šľachtenia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-ABI aplikovaná biológia-- nezadané -- -- nezadané --
I-ATI agrobiotechnológie-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.