Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Manažment zakladania a údržby záhonov ruží v mestskom prostredí
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na návrh manažmentu zakladania a údržby záhonov ruží. V modelovom sídle bude zhodnotený východiskový stav úprav a na základe vykonanej analýzy bude navrhnutý postup a zásady realizácie údržbových zásahov a postup realizácie nových výsadieb. Súčasťou práce bude zostavenie časového modelu realizácie jednotlivých úkonov a rozpočet.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.