Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Koncepcia zbierok interiérových rastlín v expozičných skleníkoch Botanickej záhrady SPU v Nitre
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Abstrakt: Priestory expozičných skleníkov v Botanickej záhrade SPU v Nitre si zaslúžia pristúpiť k rekonštrukcii technického vybavenia a tiež zbierok interiérových rastlín, ktoré by mohli predstaviť moderné a aktuálne trendy v pestovaní interiérových kvetín a rovnako aktuálne odrodové sortimenty.Podmienkou pre určenie novej koncepcie je dôsledné spracovanie inventarizácie súčasného stavu zbierok rastlín v expozičných skleníkoch. Výstupom DP je návrh novej koncepcie zbierok interiérových rastlín v expozičných skleníkoch v Botanickej záhrade SPU v Nitre a návrh ukážok moderných pestovateľských systémov interiérovej zelene v priestoroch na výučbu kvetinárskych predmetov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia