Přehled vypsaných témat - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Možnosti regulácie burín pri pestovaní vybraných plodín na PD Neverice
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
doc. Ing. Štefan Týr, PhD.
Abstrakt:
Návrh možností regulácie škodlivých činiteľov pri pestovaní vybraných poľných plodín na PD Neverice.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MRV manažment rastlinnej výroby

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.