Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kvalita atmosférických zrážok vybranej oblasti juhozápadného Slovenska
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Mária Babošová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra environmentalistiky a zoológie - FAPZ
Max. počet študentov: 3
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Babošová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude zhodnotiť vybrané ukazovatele kvality atmosférických zrážok vo vybranej lokalite.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia