Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie fyzikálnych parametrov u vybraných odrôd tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca má experimentálny charakter. Práca bude realizovaná na demonštračnej ploche v BZ SPU v Nitre. Cieľom záverečnej práce je hodnotenie fyzikálnych parametrov plodov a semien u vybraných odrôd tekvice mošusovej. Ďalším cieľom je zhodnotenie celkovej dosiahnutej úrody.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ZBC záhradníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.