Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Záhradno-architektonický návrh školskej záhrady ZŠ Dolný Ohaj
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Princípy tvorby zelene školských areálov. Analýza súčasného stavu zelene vybraného školského areálu. Analýzy súčasného stavu riešeného školského areálu. Záhradno - architektonický návrh riešenia zelene školského areálu v stupni štúdie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia