Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Záhradkové osady v meste Partizánske
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: História záhradkových osád na Slovensku a vo svete. Súčasné trendy v mestskom poľnohospodárstve. Zhodnotenie súčasného stavu záhradkových osád v meste Partizánske.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia