Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Obnova zelene v obci Čierne Kľačany
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Tvorba verejných priestorov na vidieku - princípy, súčasné trendy a teoretické východiská. Zhodnotenie súčasného stavu zelene v obci Čierne Kľačany. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu vybranej plochy zelene v obci.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia