Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Mestský park vo Vrábľoch
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Tvorba verejných priestranstiev v mestách - princípy, súčasné trendy, teoretické východiská. Analýzy súčasného stavu vybraného riešeného územia mestského parku kpt. Nálepku. Návrh sadovnícko-architektonického riešenia mestského parku v stupni projektu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení