Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Mestský park vo Vrábľoch
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Tvorba verejných priestranstiev v mestách - princípy, súčasné trendy, teoretické východiská. Analýzy súčasného stavu vybraného riešeného územia mestského parku kpt. Nálepku. Návrh sadovnícko-architektonického riešenia mestského parku v stupni projektu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia