Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Obnova zelene polyfunkčného objektu v obci Čeľadice
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Princípy tvorby zelene na vidieku. Analýzy riešeného územia. Zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu zelene vybraného objektu. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu vo vybranom území. Návrh riešenia obnovy polyfunkčného objektu v stupni projektu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení