Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Obnova zelene polyfunkčného objektu v obci Čeľadice
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Princípy tvorby zelene na vidieku. Analýzy riešeného územia. Zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu zelene vybraného objektu. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu vo vybranom území. Návrh riešenia obnovy polyfunkčného objektu v stupni projektu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení