Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Obnova zelene polyfunkčného objektu v obci Čeľadice
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Abstrakt: Princípy tvorby zelene na vidieku. Analýzy riešeného územia. Zmapovanie a zhodnotenie súčasného stavu zelene vybraného objektu. Návrh opatrení na zlepšenie súčasného stavu vo vybranom území. Návrh riešenia obnovy polyfunkčného objektu v stupni projektu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia