Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Extrémne teploty počas leta spôsobujú vážne obmedzenia fyziologického vývoja rastlín. Pomocou cielenej klimatizačnej závlahy je možné výrazným spôsobom tieto obmedzenia redukovať a zamedziť tak vodnému stresu rastlín. Práca bude zameraná na sledovanie zmien teploty porastu klimatizačnou závlahou.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení