Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Stav tématu: schváleno (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Abstrakt: Extrémne teploty počas leta spôsobujú vážne obmedzenia fyziologického vývoja rastlín. Pomocou cielenej klimatizačnej závlahy je možné výrazným spôsobom tieto obmedzenia redukovať a zamedziť tak vodnému stresu rastlín. Práca bude zameraná na sledovanie zmien teploty porastu klimatizačnou závlahou.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení