Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
State of topic: approved (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Summary: Extrémne teploty počas leta spôsobujú vážne obmedzenia fyziologického vývoja rastlín. Pomocou cielenej klimatizačnej závlahy je možné výrazným spôsobom tieto obmedzenia redukovať a zamedziť tak vodnému stresu rastlín. Práca bude zameraná na sledovanie zmien teploty porastu klimatizačnou závlahou.

There are no limitations of the topic