Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie zmien teploty porastu jabloňového sadu vplyvom klimatizačnej závlahy
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Abstrakt: Extrémne teploty počas leta spôsobujú vážne obmedzenia fyziologického vývoja rastlín. Pomocou cielenej klimatizačnej závlahy je možné výrazným spôsobom tieto obmedzenia redukovať a zamedziť tak vodnému stresu rastlín. Práca bude zameraná na sledovanie zmien teploty porastu klimatizačnou závlahou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia