Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Alternatívna závlaha okrasnej záhrady
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Abstrakt: Moderné architektonické riešenia pri návrhoch okrasných záhrad a výbere sadbového materiálu si pri vlastnej realizácii vyžadujú vybudovanie funkčnej závlahy. Práca bude zameraná na variantné riešenia návrhu rôznych spôsobov závlah do okrasnej záhrady

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia