Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Kvapková závlaha je charakterizovaná pomalým dávkovaním vody k rastline. Preto je mimoriadne účinná a obľúbená v suchých oblastiach, v lokalitách s nedostatkom vodných zdrojov a pre rastliny vysádzané vo väčších sponami. Pre účelné využitie závlahovej vody je veľmi dôležitá podmienka stanoviť režim riadenia závlahy. Jednou z možností je jeho riadenie na základe stanovenia vlhkosti pôdneho profilu pomocou priameho merania, s cieľom optimalizácie vlhkosti v koreňovej zóne rastlín.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení