Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
State of topic: approved (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students: 2
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Summary: Kvapková závlaha je charakterizovaná pomalým dávkovaním vody k rastline. Preto je mimoriadne účinná a obľúbená v suchých oblastiach, v lokalitách s nedostatkom vodných zdrojov a pre rastliny vysádzané vo väčších sponami. Pre účelné využitie závlahovej vody je veľmi dôležitá podmienka stanoviť režim riadenia závlahy. Jednou z možností je jeho riadenie na základe stanovenia vlhkosti pôdneho profilu pomocou priameho merania, s cieľom optimalizácie vlhkosti v koreňovej zóne rastlín.

There are no limitations of the topic