Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv kvapkovej závlahy na zmenu vlhkosti pôdneho profilu
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Abstrakt: Kvapková závlaha je charakterizovaná pomalým dávkovaním vody k rastline. Preto je mimoriadne účinná a obľúbená v suchých oblastiach, v lokalitách s nedostatkom vodných zdrojov a pre rastliny vysádzané vo väčších sponami. Pre účelné využitie závlahovej vody je veľmi dôležitá podmienka stanoviť režim riadenia závlahy. Jednou z možností je jeho riadenie na základe stanovenia vlhkosti pôdneho profilu pomocou priameho merania, s cieľom optimalizácie vlhkosti v koreňovej zóne rastlín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia