Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Zariadenie pre meranie teploty vzduchu - návrh zariadenia a správa dát
Stav tématu: schváleno (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na vytvorenie modulárneho zariadenia založeného na open-source elektronickej prototypovacej platforme, ktoré bude slúžiť na zber a odosielanie údajov o teplote vzduchu prostredníctvom mobilného internetu. Okrem vytvorenia samotného zariadenia bude práca zameraná aj na riešenie prenosu údajov na server, spracovanie a správu údajov a následné použitie, resp. publikovanie pomocou open-source GIS serverového riešenia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-KII krajinné inžinierstvo-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.