Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zariadenie pre meranie teploty vzduchu - návrh zariadenia a správa dát
Stav tématu: schváleno (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Práca je zameraná na vytvorenie modulárneho zariadenia založeného na open-source elektronickej prototypovacej platforme, ktoré bude slúžiť na zber a odosielanie údajov o teplote vzduchu prostredníctvom mobilného internetu. Okrem vytvorenia samotného zariadenia bude práca zameraná aj na riešenie prenosu údajov na server, spracovanie a správu údajov a následné použitie, resp. publikovanie pomocou open-source GIS serverového riešenia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.