Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zariadenie pre meranie teploty vzduchu - návrh zariadenia a správa dát
State of topic: approved (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Práca je zameraná na vytvorenie modulárneho zariadenia založeného na open-source elektronickej prototypovacej platforme, ktoré bude slúžiť na zber a odosielanie údajov o teplote vzduchu prostredníctvom mobilného internetu. Okrem vytvorenia samotného zariadenia bude práca zameraná aj na riešenie prenosu údajov na server, spracovanie a správu údajov a následné použitie, resp. publikovanie pomocou open-source GIS serverového riešenia.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KII Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.