Přehled vypsaných témat - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Účinok CMTI na mikroskopickú štruktúru vybraných orgánov Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov
Stav tématu: schváleno (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Garantující pracoviště: Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
Max. počet studentů: 3
Navrhl: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Abstrakt: V patogenéze chronických diabetických komplikácií majú kľúčové úlohy polyolová dráha a procesy neenzýmovej glyko-oxidácie. Polyolová dráha znamená dvojstupňový proces enzýmovej biotransformácie glukózy cez intermediárny sorbitol na fruktózu. V dôsledku nízkej schopnosti sorbitolu prenikať membránou a nerovnováhy medzi produkciou a odbúravaním sorbitolu metabolizmom sa tento polyol hromadí v bunkách diabetického tkaniva, porušuje sa osmotická homeostáza a môže nastať smrť bunky. Aldózareduktáza (ALR), enzým polyolovej dráhy, redukuje glukózu na organický osmolyt sorbitol. Ako potenciálne nebezpečný enzým sa ALR stala cieľom farmakologickej intervencie prostredníctvom vhodných účinných inhibítorov. Inhibícia ALR zabráni abnormálnej intracelulárnej akumulácii sorbitolu a zachová normálnu funkciu buniek aj v podmienkach hyperglykémie u diabetikov. Cieľom práce je skúmať účinok 5-karboxymetyl3-merkpto-1,2,4-triazino-[5,6-B]indolov (CMTI, látka 13) na štruktúru tkaniva semenníka, štítnej žľazy a obličiek Zucker diabetic fatty (ZDF) potkanov s vyvinutým diabetes melitus II. typu. Inhibičný účinok CMTI na polyolovú dráhu a zároveň schopnosť vychytávať voľné radikály, robí z tejto látky potenciálne bifunkčné liečivo v prevencii a liečbe diabetických komplikácii.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
I-ABi aplikovaná biológia-- nezadáno -- -- nezadáno --

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.