Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spracovanie a vyhodnotenie základných ekologických podkladov o záujmovom území
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude jednoduché vypracovanie LANDEPu záujmového územia. V práci sa zameriame na pomenovanie a vyhodnotenie ekologických problémov krajiny a optimálneho využitia územia v prostredí geografických informačných systémov. Výsledkom práce bude stanovenie konkrétnych zásad a opatrení pre zásahy do krajiny v súlade s optimalizáciou využitia krajiny.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.