Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Prvý pilier SPP pre obdobie rokov 2014-2020
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary: Cieľom práce bude charakterizovať novú Spoločnú poľnohospodársku politiku pre obdobie rokov 2014-2020 so zameraním sa na prvý pilier.

There are no limitations of the topic