Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Prvý pilier SPP pre obdobie rokov 2014-2020
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Summary:
Cieľom práce bude charakterizovať novú Spoločnú poľnohospodársku politiku pre obdobie rokov 2014-2020 so zameraním sa na prvý pilier.

There are no limitations of the topic