Přehled vypsaných témat - Katedra financií (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Prvý pilier SPP pre obdobie rokov 2014-2020
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra financií (FEM)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Ing. Tomáš Rábek, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude charakterizovať novú Spoločnú poľnohospodársku politiku pre obdobie rokov 2014-2020 so zameraním sa na prvý pilier.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení