Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Pozemkové úpravy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Abstrakt: Práca rieši súčasný stav projektovania pozemkových úprav na Slovensku. Štatisticky hodnotí stav pozemkových úprav po krajoch, okresoch a katastrálnych územiach. Bližšie teoreticky rozoberá problematiku metodológie zrealizovaného projektu pozemkových úprav katastrálneho územia nachádzajúceho sa v blízkosti bydliska diplomata. Spracováva a vyhodnocuje dotazník o vnímaní ukončeného projektu pozemkových úprav vlastníkmi v danom území.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.