Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pozemkové úpravy
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Práca rieši súčasný stav projektovania pozemkových úprav na Slovensku. Štatisticky hodnotí stav pozemkových úprav po krajoch, okresoch a katastrálnych územiach. Bližšie teoreticky rozoberá problematiku metodológie zrealizovaného projektu pozemkových úprav katastrálneho územia nachádzajúceho sa v blízkosti bydliska diplomata. Spracováva a vyhodnocuje dotazník o vnímaní ukončeného projektu pozemkových úprav vlastníkmi v danom území.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.