Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Abstrakt: Význam DPZ pre získavanie rôznych druhov informácií o objektoch a javoch v krajine z leteckých a družicových snímok získaných rôznymi spôsobmi. Meranie uskutočňované na snímkach. Spôsoby získavania snímok, princípy registrácie charakteristík javov na povrchu Zeme a vyhodnocovanie materiálov. Záznam snímok v rôznych spektrálnych pásmach a možnosti využívania rôzneho farebného zobrazenia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.