Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Význam DPZ pre získavanie rôznych druhov informácií o objektoch a javoch v krajine z leteckých a družicových snímok získaných rôznymi spôsobmi. Meranie uskutočňované na snímkach. Spôsoby získavania snímok, princípy registrácie charakteristík javov na povrchu Zeme a vyhodnocovanie materiálov. Záznam snímok v rôznych spektrálnych pásmach a možnosti využívania rôzneho farebného zobrazenia.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.