Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstve
State of topic:
approved (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Landscape Planning and Land Consolidation - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary:
Význam DPZ pre získavanie rôznych druhov informácií o objektoch a javoch v krajine z leteckých a družicových snímok získaných rôznymi spôsobmi. Meranie uskutočňované na snímkach. Spôsoby získavania snímok, princípy registrácie charakteristík javov na povrchu Zeme a vyhodnocovanie materiálov. Záznam snímok v rôznych spektrálnych pásmach a možnosti využívania rôzneho farebného zobrazenia.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KBC Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.