Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnotenie vybraných morfologických kvantitatívnych parametrov úrody ibišteka jedlého (okry)
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra zeleninárstva (FZKI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je hodnotenie základných morfologických a kvantitatívnych (úroda/rastlina, priemerná hmotnosť plodu, úroda v t/ha) parametrov úrody u širšieho sortimentu ibišteka jedlého (okry).


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ZBc záhradníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.