Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie vybraných morfologických kvantitatívnych parametrov úrody ibišteka jedlého (okry)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je hodnotenie základných morfologických a kvantitatívnych (úroda/rastlina, priemerná hmotnosť plodu, úroda v t/ha) parametrov úrody u širšieho sortimentu ibišteka jedlého (okry).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-ZBC záhradníctvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.