Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie obsahu karotenoidov v pldooch ibišteka jedlého (okry)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Miroslav Šlosár, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je hodnotenie obsahu celkových karotenoidov u širšieho sortimentu ibišteka jedlého (okry).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia