Prehľad vypísaných tém - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie vybraných obsahových látok v rebarbore vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca bude realizovaná formou maloparcelkového poľného pokusu v areáli Botanickej záhrady SPU v Nitre. V rámci už založenej trvalej kultúry bude hodnotený sortiment 5 odrôd rebarbory vlnitej. Cieľom záverečnej práce je hodnotenie vybraných obsahových látok (vitamín C, chlorofyl a, chlorofyl b, refraktometrická sušina, vláknina, celkové kyseliny, minerálne látky) v konzumnej časti sledovaných odrôd rebarbory vlnitej a ich dynamika počas zberového obdobia. Laboratórne analýzy budú prebiehať v laboratóriu Katedry zeleninárstva FZKI.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia