Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Malé vodné nádrže vybraného okresu
Stav tématu:
schváleno (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvorenie prehľadu dostupných údajov o vybraných malých vodných nádržiach vybraného okresu. V rámci riešenia práce budú spracované dostupné dokumenty o týchto nádržiach, ako sú projektová dokumentácia a manipulačné poriadky so zameraním najmä na zistenie údajov ako objem akumulovanej vody, plocha vodnej nádrže a veľkosti plochy povodia a objekty na týchto vodných nádržiach.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-KBc krajinné inžinierstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.