Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Malé vodné nádrže vybraného okresu
State of topic:
approved (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students:2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Jakub Fuska, PhD.
Summary:
Cieľom práce je vytvorenie prehľadu dostupných údajov o vybraných malých vodných nádržiach vybraného okresu. V rámci riešenia práce budú spracované dostupné dokumenty o týchto nádržiach, ako sú projektová dokumentácia a manipulačné poriadky so zameraním najmä na zistenie údajov ako objem akumulovanej vody, plocha vodnej nádrže a veľkosti plochy povodia a objekty na týchto vodných nádržiach.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-KBC Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.