Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Malé vodné nádrže vybraného okresu
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jakub Fuska, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je vytvorenie prehľadu dostupných údajov o vybraných malých vodných nádržiach vybraného okresu. V rámci riešenia práce budú spracované dostupné dokumenty o týchto nádržiach, ako sú projektová dokumentácia a manipulačné poriadky so zameraním najmä na zistenie údajov ako objem akumulovanej vody, plocha vodnej nádrže a veľkosti plochy povodia a objekty na týchto vodných nádržiach.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.