Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude realizovaná formou maloparcelkového poľného pokusu v areáli Botanickej záhrady SPU v Nitre. V rámci už založenej trvalej kultúry bude hodnotený sortiment 5 odrôd rebarbory vlnitej. Cieľom záverečnej práce je hodnotenie morfologických znakov sledovaných odrôd podľa platného deskriptora pre hodnotenie rebarbory vlnitej UPOV (TG/62/6). Ďalším čiastkovým cieľom je hodnotenie kvantitatívnych faktorov (počet pozberaných stopiek z jednej rastliny, dĺžka stopky, priemer stopky, priemerná hmotnosť jednej stopky, úroda).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia