Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
State of topic:
approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary: Podpora zdravia je definovaná ako proces uľahčujúci jedincom zvýšiť kontrolu nad determinantami svojho zdravia, a tak zlepšovať svoj zdravotný stav. Zameriava sa na ľudí so špecifickými zdravotnými rizikami, a orientuje sa na ovplyvnenie determinánt či podmienok zdravia. Podpora zdravia teda znamená zodpovednosť za vlastné zdravie, teda vyjadruje individuálnu ovplyvniteľnosť zdravia a zodpovednosť za neho prostredníctvom životného štýlu s akcentom na zdravú výživu.

There are no limitations of the topic