Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
State of topic: approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Summary: Podpora zdravia je definovaná ako proces uľahčujúci jedincom zvýšiť kontrolu nad determinantami svojho zdravia, a tak zlepšovať svoj zdravotný stav. Zameriava sa na ľudí so špecifickými zdravotnými rizikami, a orientuje sa na ovplyvnenie determinánt či podmienok zdravia. Podpora zdravia teda znamená zodpovednosť za vlastné zdravie, teda vyjadruje individuálnu ovplyvniteľnosť zdravia a zodpovednosť za neho prostredníctvom životného štýlu s akcentom na zdravú výživu.

There are no limitations of the topic