Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Abstrakt: Podpora zdravia je definovaná ako proces uľahčujúci jedincom zvýšiť kontrolu nad determinantami svojho zdravia, a tak zlepšovať svoj zdravotný stav. Zameriava sa na ľudí so špecifickými zdravotnými rizikami, a orientuje sa na ovplyvnenie determinánt či podmienok zdravia. Podpora zdravia teda znamená zodpovednosť za vlastné zdravie, teda vyjadruje individuálnu ovplyvniteľnosť zdravia a zodpovednosť za neho prostredníctvom životného štýlu s akcentom na zdravú výživu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia