Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je navrhnúť reálne modely zážitkovej enogastronómie, monotematicky, s rosé vínami. Pri zostavovaní menu je potrebné brať ohľad nie len na kombináciu jedál a vhodných ružových vín, ale aj na primeranosť porcií jedál, ich kalorických hodnôt. Výsledkom budú konkrétne výstupy snúbenia jedla a ružového vína, s exaktnými výpočtami prísunu kalórií pri konzumácii viacchodových menu a návrhy spôsobov ich odbúravania. Gurmánsky zážitok musí byť zosúladený so správnym manažmentom prijímania a odbúravania kalórií i etanolu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení