Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii
State of topic:
approved (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department:
Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:--
Academic year:2018/2019
Proposed by:
Summary: Cieľom práce je navrhnúť reálne modely zážitkovej enogastronómie, monotematicky, s rosé vínami. Pri zostavovaní menu je potrebné brať ohľad nie len na kombináciu jedál a vhodných ružových vín, ale aj na primeranosť porcií jedál, ich kalorických hodnôt. Výsledkom budú konkrétne výstupy snúbenia jedla a ružového vína, s exaktnými výpočtami prísunu kalórií pri konzumácii viacchodových menu a návrhy spôsobov ich odbúravania. Gurmánsky zážitok musí byť zosúladený so správnym manažmentom prijímania a odbúravania kalórií i etanolu.

There are no limitations of the topic