Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je navrhnúť reálne modely zážitkovej enogastronómie, monotematicky, s rosé vínami. Pri zostavovaní menu je potrebné brať ohľad nie len na kombináciu jedál a vhodných ružových vín, ale aj na primeranosť porcií jedál, ich kalorických hodnôt. Výsledkom budú konkrétne výstupy snúbenia jedla a ružového vína, s exaktnými výpočtami prísunu kalórií pri konzumácii viacchodových menu a návrhy spôsobov ich odbúravania. Gurmánsky zážitok musí byť zosúladený so správnym manažmentom prijímania a odbúravania kalórií i etanolu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia