Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra účtovníctva - FEM
Max. počet študentov:
--
Navrhol: Ing. Alexandra Ferenczi Vaňová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca je zameraná na zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciach.
Zrušené: áno

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia