Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Premeny vidieckej krajiny
Stav tématu:
schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Na základe porovnania zmien prvkov druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ), a to podľa dostupných historických máp z jednotlivých vojenských mapovaní,identifikácia zmien v daných obdobiach. Konfrontácia so súčasným stavom v modelovom území, ktorým je katastrálne územie vidieckeho sídla, návrh optimálneho riešenia krajiny a sídla v ňom z pohľadu krajinného architekta v pozícii koordinátora navrhovaných zmien.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení