Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Premeny vidieckej krajiny
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Abstrakt: Na základe porovnania zmien prvkov druhotnej krajinnej štruktúry (DKŠ), a to podľa dostupných historických máp z jednotlivých vojenských mapovaní,identifikácia zmien v daných obdobiach. Konfrontácia so súčasným stavom v modelovom území, ktorým je katastrálne územie vidieckeho sídla, návrh optimálneho riešenia krajiny a sídla v ňom z pohľadu krajinného architekta v pozícii koordinátora navrhovaných zmien.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení