Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na hnedozemi
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Množstvo a kvalita pôdnej organickej hmoty bude sledovaná v lesnom, lúčnom a agro-ekosystéme na pôdnom type hnedozemi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení