Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na kambizemi
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:--
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt: Množstvo a kvalita pôdnej organickej hmoty bude sledovaná v lesnom, lúčnom a agro-ekosystéme na pôdnom type kambizemi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení