Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pôdna organická hmota rôznych ekosystémov na fluvizemi
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt: Množstvo a kvalita pôdnej organickej hmoty bude sledovaná v lesnom, lúčnom a agro-ekosystéme na pôdnom type fluvizem.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia