Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti hnedozeme
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt: Množstvo a kvalita pôdnej organickej hmoty bude hodnotená vo vzťahu k vybraným chemickým vlastnostiam hnedozeme.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia