Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Pôdna organická hmota a chemické vlastnosti fluvizeme
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
prof. Ing. Erika Tobiašová, PhD.
Abstrakt:
Množstvo a kvalita pôdnej organickej hmoty bude hodnotená vo vzťahu k vybraným chemickým vlastnostiam fluvizeme.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia