Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Poľovnícke miešanky
State of topic: approved
Thesis supervisor: Ing. Peter Kovár, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Grassland Ecosystems and Forage Crops - FAaFR
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Peter Kovár, PhD.
Summary: Predmetom práce bude na základe dostupných literárnych zdrojov popísať význam, využitie, spôsoby zakladania a ošetrovania tzv. poľovníckych miešaniek určených pre jednotlivé druhy poľovnej zveri.

There are no limitations of the topic